สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA)


2019-10-08 16:44

จำนวนครั้งที่อ่าน : 38

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ ได้จัดโครงการเสริมสร้าง SMEs ไทย สู่เวทีการค้าสากล (ต้นกล้า ทูโกล ) ประจำปี 2561 โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ในภูมิภาคที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจ SMEs ในภูมิภาคได้ต่อยอดแนวคิดและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ทางธุรกิจ ในด้านการค้าระหว่างประเทศ

และ บริษัท วกาเดสทินิ จำกัด ได้ผ่านการพัฒนาศักยภาพ ภายใต้โครงการ “เสริมสร้าง SMEs ไทยสู่เวทีการค้าสากลโลก (ต้นกล้าทูโกล) ประจำปี 2561”และเป็น 1 ใน 50 สุดยอด แบรนด์ของประเทศไทย


บริษัท วกา เดสทินิ จำกัด ได้ทำการจัดจำหน่ายเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ภายใต้แบรนด์ Kay ผลิตภัณฑ์ของ แบรนด์ kay ได้ถูกพัฒนาขึ้นด้วยความ ใส่ใจในสุขภาพของผู้บริโภค

0